Pándi Általános Iskola

Református hittan ajánló 2024-25

2024. március 12.

Kedves Szülők!

Miért jó, ha a gyermekemnek a hit- és erkölcstan órát választom?

A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete.

A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet. A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E mellett több szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat.

Mi történik egy református hit- és erkölcstan órán?

A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység történik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok

https://reformatus.hu/hittan/

Mit kell tennem, ha református hit-és erkölcstanórára szeretném a gyermekemet járatni?

Ma az általános iskola mind a 8 évfolyamán lehetőség van a gyermekeknek hittanórákon való részvételre állami általános iskolában.

Leendő első osztályos szülőként jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát írásban a beiratkozás során. Lehetőség van a későbbi évfolyamokon is csatlakozásra, váltásra. Ilyen esetben minden év május 17-ig kell írásban jeleznie a szülőnek az iskola felé a szándékát. A váltásra csak a jelzést követő tanév szeptemberétől érvényes.

János evangéliuma 3, 16: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Szeretettel, Bálint László református lelkipásztor

Vissza